Další otřesná svědectví

Bůh Vám všem žehnej,

netrvalo to ani tak dlouho a máme zde otevřený a velice krutý boj bez rukavic. Dostala se k nám informace, že vznikly nové webové stránky http://krystof.guru, na kterých jsou zveřejněny velmi závažné materiály, které byly součástí nedávné kanonické stížnosti podané panem ing. Střelcem k Posvátnému Synodu naší autokefální církve.

UPOZORŇUJEME VŠECHNY, ŽE MATERIÁLY NA ZMÍNĚNÝCH STRÁNKÁCH JSOU NAPROSTO OTŘESNÉ!

Všichni jsme měli před pár dny možnost si všimnout a také se zaradovat, že metropolita Rastislav stále žije a je zcela zdráv (byl na návštěvě u ruského patriarchy Kyrilla). Možná přišla chvíle, aby se začal jako metropolita chovat i směrem dovnitř své vlastní církve. Možná přišla chvíle, aby začal třeba tím, že konečně zajistí úplné naplnění tzv. cařihradské dohody, jejíž výsledkem bylo jeho uznání všemi autokefálními církvemi.

Co bude dál? Co vše se musí ještě stát než se Synod začne zabývat naprosto katastrofální situací v české (a moravské) části naší církve? Budou muset přijít trestní oznámení? Bulvární medializace? Naprostý kolaps či snad zničení církve?

Zajímá někoho ještě, zda naše církev, jak ji známe, bude za pár let vůbec ještě existovat?

Je nutné si uvědomit, že ing. Střelec se stal jedním z nejbližších spolupracovníků arcibiskupa Dandara. Je ale vidět, že jeho vlastní zájem je nad zájmem celé církve. A co je církev? Je to jenom arcibiskup Dandar nebo Synod? Ne, je to tisíce poctivých, zbožných a slušných lidí.

Biskupové jsou zde proto, aby své Kristem svěřené stádo starali. Starat to znamená najít pastvu, příbytek a také ochranu před dravými vlky. To poslední naši biskupové tragicky neumí.

Modlete se prosím za naši církev, i za naše biskupy, aby konečně našli odvahu podívat se nepříjemným skutečnostem do tváře a především tyto skutečnosti začali ve spolupráci se svými věrnými měnit k lepšímu.

Bůh vám žehnej!