prague-praha-czech-1881847-o

Příprava chronologie

Vážení čtenáři,

snažíme se pro Vás vytvořit přesnou chronologii událostí, a chceme k těmto událostem dohledat pokud možno všechny originální dokumenty či komunikaci, které se k těmto událostem vážou.

Myslíme si, že poctivé připomenutí všeho podstatného, co se za posledních dva a půl roku událo, napomůže mnoha lidem zorientovat se ve složité situaci, ve které se nyní Pravoslavná církev v českých zemích nachází.

Zároveň zde budeme pravdivě informovat o aktuálním dění v naší autokefální církvi. Dost bylo sprostých, primitivních stránek a blogů, dost bylo lží a pomluv.

Náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus sám řekl: Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech.“ (Lukáš 12:2-3).

A my již nemůžeme více mlčet. Vy všichni, naši bratři a sestry v Kristu, si zasloužíte znát pravdu. Ale neslibujeme vám, že se vám tato pravda bude vždy líbit. Je možné, že vás poznání skutečného stavu věcí bude bolet.

Bůh vám všem žehnej!