Kdo jsme

Sláva Ježíši Kristu!
Vítáme vás na blogu Katakomby.

V nejstarších křesťanských dobách byly katakomby – podzemní chodby používané jako pohřebiště, místem úkrytu pronásledovaných křesťanů. Tam se naši předkové společně modlili, poučovali se ve víře, přijímali křest či Eucharistii. Dnes žijeme v relativně svobodné společnosti, státní moc křesťany nepronásleduje, neomezuje, nepředhazuje lvům. Nás paradoxně žene do katakomb, do pomyslného podzemí, církevní vedení naší vlastní eparchie za naši pravoslavnou víru, za naši věrnost Posvátnému Synodu, Sněmu a metropolitovi Rostislavovi, za úctu a poslušnost Posvátným kánonům a Ústavě naší vlastní církve.

Jsme v podzemí, žijeme v katakombách, tiše se modlíme a usilujeme o to, aby se kritická situace, ve které se naše církev nachází už více než dva roky, s pomocí Boží vyřešila, faktický rozkol byl překonán a zavládl „pokoj zhůry“, za který se modlíme při každé bohoslužbě. Ctíme hodnoty soužití v jednotě a v lásce všech místních pravoslavných křesťanů, máme úctu k naší pravoslavné tradici, k naší Ústavě, k našim biskupům, duchovním a řádně zvoleným institucím, jimiž jsme v Duchu svatém řízeni a sjednocováni.

Kéž v tomto snažení bude dobrým přínosem i náš blog, tichý hlas z katakomb, doufající ve víře a s nadějí v pomoc Boží, jelikož On neopustí Své věrné a nenechá padnout Svou Církev.