pop

Nepokradeš…

Bratři a sestry,

před pár dny jsme se dozvěděli o dalším skandálním činu arcibiskupa Dandara, nad kterým už rozum slušného člověka jednoduše zůstává stát. Tento čin nespáchal coby statutář české části Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, ale pouze jako statutář pravoslavné obce (farnosti) v Praze Na Slupi. Že se do této funkce jmenoval sám, bez diskuze či dokonce souhlasu rady této obce, nyní ponecháme stranou.

Než napíšeme o co jde, dovolte malou odbočku. Věřící této pravoslavné obce jsou z drtivé většiny lidé, kteří přišli do naší země z Ukrajiny a přišli sem za námi také proto, že očekávají v naší zemi pořádek, bezpečí a elementární lidskou slušnost. Přišli sem za námi, aby buďto uživili své rodiny na Ukrajině, anebo aby svým vlastním rodinám zajistili důstojnou budoucnost a příležitost začít nový a lepší život. Jsou to lidé, kteří velice tvrdě pracují, mnohdy za takových podmínek, které by Češi nikdy neakceptovali.

Přesto vše tito lidé dokážou do pokladny své farnosti přinášet finanční dary, které jsou následně využity na rozvoj a podporu obce, ale i na podporu jednotlivců, kteří se dostanou do svízelných životních situací.

Ale pak přijde nový „farář“, kterého tam nikdo nechtěl a začne „úřadovat“.

Když se objeví, tak jen proto, aby si něco odnesl. Naposledy si odnesl rovnou 300 000,- Kč a to z účtu této pravoslavné obce a člověku, který má na starosti účetnictví, pouze předal doklad o výběru se slovy, že to má „dát na pokladnu“… A peníze jsou prostě fuč…

Je naprosto neuvěřitelné, že si „duchovní správce“ církevní obce dovolí něco takového. Vždyť to přeci nejsou JEHO peníze. Jsou to peníze, které patří církevní obci a které nastřádali samotní věřící. On je pouhým duchovním správcem, a nikoliv majitelem této církevní obce!!!

Arcibiskup Dandar se tak chová jako barbarský nájezdník, po kterém všude zůstává jen spoušť a slzy.

Bohužel ani poslední jednání v Konstantinopoli a Chambesy jej nezměnilo. Pořád je to ten starý Michal Dandar, který si myslí, že je nedotknutelným a neodvolatelným pánem, který má absolutní moc nad životem v naší církvi, nad všemi duchovními a dokonce i věřícími.

Nezbývá než dál bojovat a modlit se, aby toto heretické, prakticky bolševické pojetí vedení pravoslavné církve, co nejdříve skončilo.

Znovu proto všechny pravoslavné vyzýváme:

Přestaňte se bát, zajímejte se o dění v naší církvi a začněte bojovat za nápravu a očistu naší církve!

Bůh Vám žehnej!

 

IMG_0735  IMG_0734