Další svévole arcibiskupa Michala

Ministerstvo kultury ČR potvrdilo, že před pár dny obdrželo žádost o změnu Základního dokumentu. Tato zpráva je velmi alarmující, protože jde pravděpodobně o reakci na snahu stávajícího Posvátného synodu o sjednocení naší církve. A reakcí je snaha legalizovat rozkol a vytvořit novou církev, jejímž „majitelům“ nikdo nebude moci do ničeho hovořit. A to se týká samozřejmě i všech těch miliard, o které jde především.

Co to je Základní dokument a čím je důležitý?

Jde o dokument, který vyžaduje zákon Zákon o církvích a náboženských společnostech (zákon č. 3/2002 Sb.) a je povinnou součástí registrace každé církve. Stát na základě tohoto zákona zajímá v první řadě tento základní dokument a vše ostatní, jako např. Ústava je pro ně druhotné.

Pokus o změnu Základního dokumentu je nepochybně snahou rozdělit církev a vlastně vytvořit novou. A jde o vědomou snahu. Změny ústavy nelze standardně dosáhnout jinak, než schválením sněmem a je téměř jisté, že by se tyto změny neprosadily. Tak je zvolena cesta skrytá a podvodná. Ale ačkoli jde o cestu skrytou a podvodnou, nikdo z nás není bez viny.

V dosud platném základním dokumentu se nachází velmi silná pojistka, aby k neoprávněným změnám nemohlo dojít. Je tam napsáno: „Změny tohoto základního dokumentu předkládají kolektivně (tj. stvrzují svými podpisy) arcibiskup pražský a českých zemí, eparchiální biskupové, kancléř úřadu metropolitní rady a ředitelé úřadů eparchiálních rad po schválení eparchiálními radami a Metropolitní radou. Tyto návrhy jsou opatřeny zápisem příslušného bodu usnesení eparchiálních rad a metropolitní rady, podepsaným eparchiálními biskupy pražské a olomoucko-brněnské eparchie. O změnách Ústavy rozhoduje podle čl. 12/5 Sněm Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. O změnách Pravidel pro duchovní osoby rozhoduje Posvátný synod.“

Pokud mlčíme a tolerujeme likvidace eparchiálních rad, neústavní odvolávání ředitelů, přímo se podílíme na situaci, která nastává. Jako ředitelé se podepisují falešní ředitelé a že jednání rad neproběhla a jejich usnesení jsou buď zfalšována nebo prostě ignorována, je již jen detail. Stejně jako je detail, že předkládané změny budou neústavní.

Můžeme tedy klidně spát… a brzy se probudíme v jiné církvi. Co se musí stát, abychom začali bránit svou církev?