Tenkrát 7500 let po stvoření světa…

Sláva Kristu navěky!

dnes vám ukážeme další historický dokument, ve kterém figuruje několik dnes známých a velmi aktivních účastníků současné, naoko doznívající krize. Celé to kdysi sepsal jihlavský kněz Baudiš, kterému se v naší církvi neřekne jinak než „Guru“. Protože nás má tento kněz vskutku rád a píše o nás na svém blogu, tak o něm dneska napíšeme také. Možná toho o něm v budoucnu napíšeme více, protože je to vskutku zajímavá postava, hodná obsazení v nějakém absurdním dramatu.

Další aktér, o kterém vlastně celý dokument je, je jistý kněz Mojmír Žalčík, dnes velice činný na Facebooku, na kterém vykřikuje psychopatické nesmysly a pomlouvá každého, na koho si ve své choré mysli vzpomene. Tomu se říkalo zase „Duchař“…

Tento kněz díky Bohu již není duchovním v naší církvi, protože byl propuštěn a naštěstí působí kdesi daleko za oceánem. Evidentně se mu ale stýská a podle našich informací nyní spolupracuje s dalších psychicky narušeným člověkem – s tajemníkem arcibiskupa Dandara bratrem Chrástem.

Dalším je dnešní arcibiskup Simeon (Jakovlevič), toho času jen „obyčejný“ kněz, který byl předsedou duchovního soudu a opravdu chtěl s tímto případem něco dělat.

Jeho snahám ale zabránil další aktér a sice dnešní arcibiskup Michal (Dandar), který byl v té době pražským arciděkanem a měl připravit žalobu na kněze Žalčíka. To se ale nikdy nestalo, dokument, který zveřejňujeme na dlouhá léta „zmizel“, a duchovní soud nikdy neproběhl.

Kněz Žalčík nikdy na angažovanost kněze Jakovleviče nezapomněl a hezky mu to vrátil na již známém eparchiálním shromáždění PPE v roce 2000, na kterém dnešní arcibiskup Simeon neúspěšně kandidoval na pražského arcibiskupa. Na tomto Eparchiálním shromáždění se neústavní a těsnou NADPOLOVIČNÍ většinou, v atmosféře strachu, nadávek a výhrůžek, za asistence Policie ČR, stal pražským eparchiálním biskupem,  toho času moravský eparchiální biskup Kryštof (Pulec). Ano, v té době bylo v naší církvi možné ledacos…

Když si to pak spojíte dohromady, ukáže se vám obrázek vskutku dlouhodobě nezdravé, řeknemě to rovnou, toxické církve. Spatříte, že krize, která vykrystalizovala po odstoupení arcibiskupa Kryštofa (Pulce), má mnohem hlubší kořeny než se mnohým zdá.

Pokud má přijít nějaká náprava, pokud má mít naše církev nějakou smysluplnou budoucnost, musí se jednou provždy odříznout nejen o těchto „pořádků“, ale také od lidí, kteří tento „pořádek“ vytvořili a udržovali v chodu.

Nejsmutnější ale je to, kolik mladých věřících neznalých skutečné situace a historie vkládá své marné naděje právě do těchto lidí. Je smutné pozorovat, jak jsou tito věřící manipulováni, jak jejich smýšlení kontrolují a utváří lidé, kteří by spíše měli chodit kanálama, než aby se stavěli do role morálních arbitrů, kteří mají právo soudit jiné. Kam tyto mladé lidi jejich „duchovní otcové“ dovedou, o tom ani nemusíme dlouho přemýšlet, a proto se za tyto mladé lidi musíme o to více modlit, aby jim Pán Bůh otevřel oči a zjevil jim celou, byť bolestivou pravdu. Měli by vědět, že dveře jsou stále otevřené a že v naší církvi je pořád dost skutečně zbožných, vzdělaných a slušných duchovních, kteří jim mohou pomoci.

Tak a nyní prosím čtěte, neboť tuto malou část historie vám naše církev dluží. Platí totiž, že kdo nezná nebo si nepamatuje svou historii, je odsouzen prožít si ji znovu.

Bůh Vám všem žehnej!

1guru Mojmir 001 2guru Mojmír 001 3guru Mojmír 001 4guru Mojmír 001 5guru Mojmír 001 6guru Mojmír 001 7guru Mojmír 001

8guru Mojmír 001